เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น ThaID

    เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชั่น ThaID ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรประชาชน เป็นหลักฐานในการแสดงตนในท่าอากาศยานในประเทศไทย การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ ทรัพย์สิน การฉีดวัคซีน และงานทะเบียนออนไลน์ อาทิ การแจ้งการย้ายที่อยู่ คัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน การจองคิวออนไลน์ เป็นต้น โดยสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เพียง 8 ขั้นตอนง่ายๆ ตามรูปด้านล่างนี้
QR Code หน้านี้