เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ไฟล์ที่ 1. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.24 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้